Ogłoszenie

13.10.2017r (piątek) będą wykonywane indywidualne zdjęcia tym dzieciom, które 
             zostały  na nie zapisane. Rodzice, którzy chcą wykonać zdjęcie wspólne                          
   z rodzeństwem
(jedno dziecko uczęszcza do oddziału szkolnego, drugie do przedszkola), proszeni  są o przyprowadzenie obojga dzieci do przedszkola   na godz. 800. Prosimy
o ubranie chłopcom jeansów.