Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej

Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowe pt. „ Czyste powietrze wokół nas”

  Nasze przedszkole po raz kolejny brało udział w programie „ Czyste powietrze wokół nas „

Program został zrealizowany  w grupie IV , wg 5 zajęć warsztatowych . Punktem wyjścia realizacji programu były wycieczki po okolicy z ukierunkowaniem uwagi dzieci na różne rodzaje dymów i ich źródła. Swoje  spostrzeżenia dzieci wykorzystały w czasie pracy plastycznej – wspólnie ustalały źródła dymu , te które zauważyły w czasie wycieczek , a także inne. Następnie dzieci wzbogaciły swoją wiedzę na temat szkodliwości i skutków  palenia papierosów. Malowały znaczki z zakazem palenia .  Nabywały umiejętności radzenia sobie w sytuacjach , w których dorośli palą. . Podsumowaniem cyklu zajęć było wspólne ułożenie z dziećmi gry planszowej  pt. „ Co dymi i szkodzi ?”Dzieci same ustalały zasady gry , wykorzystując zdobytą wiedzę i pożądane zachowania .