Mamo, Tato, wolę wodę

W Samorządowej Placówce Wychowania Przedszkolnego nr 9 były systematycznie przeprowadzane zajęcia wg scenariuszy Programu Mamo, tato, wolę wodę. Dzieci chętnie brały w nich udział:)

Przedszkolaki z grupy III brały udział w zajęciach, pt. „Bądźmy eko”, których celem było zapoznanie z pojęciem segregowania śmieci i uświadomienia tego, jak ważny jest to proces. Przeprowadzona została pogadanka z elementem pracy plastycznej „Segregujemy odpady”, zabawy ruchowe „Sprzątamy śmieci”, zabawa plastyczno-dydaktyczna „Już umiemy segregować odpady”. Poprzez te działania dzieci uzyskały nowy zasób wiadomości na temat selekcji śmieci. W kolejnej tematyce zajęć pod nazwą „Niezwykła butelka”, podopieczni zostali zapoznani z pojęciem recyklingu, poprzez zabawę dzieci mogły w łatwy sposób przyswoić, co kryje się za tym trudnym pojęciem.