Grupa II

 WRZESIEŃ

TEMATYKA:

 

 1. W przedszkolu.
 2. Droga do przedszkola.
 3. Nadeszła jesień.
 4. Co robią zwierzęta jesienią.

ZADANIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWACZE:

 

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie poznawanie imion i na­zwisk dzieci z grupy przestrzeganie ustalo­nych umów i zasad re­gulujących współżycie w grupie.
 2. Zapoznanie z kącikami zainteresowań; omó­wienie sposobu korzystania z nich.
 3. Poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.
 4. Uświadomienie niebez­pieczeństw wynikających z nieprzestrzegania za­kazów; poznawanie sytuacji zagrażających bezpie­czeństwu.
 5. Jesień; obserwowanie środo­wiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorysty­kę, zmiany, jakie zaszły w przyrodzie.

 

 

 

CZERWIEC

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA I ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 

 1. Jestem Polakiem –poznawanie charakterystycznych cech krajobrazów Polski, wzbogacanie słownika

 

 1. Nasze zabawki – utrwalenie zasad korzystania ze wspólnych zabawek, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i wrażliwości dotykowej,

3.Zwierzęta egzotyczne – poznanie niektórych zwierząt egzotycznych, rozwijanie poczucia rytmu, umiejętności wokalnych i ruchowych

 

4.Witaj, wakacyjna przygodo – zapoznanie z różnymi środkami komunikacji lądowej, powietrznej i morskiej,  rozwijanie umiejętności klasyfikowania

 

 

 MAJ

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA I ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 

 1. Wiosenne uprawy – stymulowanie rozwoju mowy, zapoznanie dzieci z wiosennymi pracami w polu i w ogrodzie

 

2.Wiosenna łąka – 2 tygodnie – utrwalenie wiadomości na temat łąkowych zwierząt i roślin, uwrażliwienie na akcent metryczny w takcie dwu-                                i trójdzielnym, rozwijanie predyspozycji tanecznych

 

 

 1. Ja i moja rodzina – uświadomienie ważnej roli rodziny i rodziców w życiu dziecka, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat

 

 

KWIECIEŃ

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA I ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 

1.Z wizytą na wsi –  wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt wiejskich, rozwijanie umiejętności klasyfikowania

 

2.Moja miejscowość –  poznanie charakterystycznych miejsc swojej miejscowości, rozwijanie sprawności manualnej

 

 1. To już wiosna- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie do 6, poznanie wiosennych kwiatów

4.Święto Ziemi– zachęcanie do szanowania przyrody, dbania o środowisko, wzbogacenie słownika dzieci,

 MARZEC

TEMATYKA KOMPLEKSOWA I ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

1. Zawody naszych rodziców – zachęcenie do interesowania się pracą zawodową rodziców, wzbudzanie szacunku dla pracy innych ludzi

2. Zdrowe odżywianie – poznanie przedszkolnego jadłospisu oraz podstawowych zasad zdrowego odżywiania, rozumienie konieczności spożywania zdrowych produktów dla zachowania zdrowia
3. Witamy wiosnę – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie
wczesną wiosną, poznawanie zwyczajów ludowych związanych z nadejściem wiosny

4.Nadchodzi Wielkanoc – poznanie zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi, doskonalenie samodzielności

LUTY

TEMATYKA KOMPLEKSOWA I ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 

1.Urządzenia elektryczne –  zapoznanie ze sposobami oświetlenia pomieszczeń dawniej i dziś,  rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

 

2.Kiedy pada śnieżek biały –  poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych. rozwijanie umiejętności przedstawiania ruchem charakteru, tempa                 i dynamiki utworów instrumentalnych i piosenek.

 

 1. Przygody w krainie bałwanków – stymulowanie rozwoju mowy dzieci, rozwijanie umiejętności klasyfikowania.

 

4.Kosmiczna podróż zajączka Kicusia – rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,

 

STYCZEŃ

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA I ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 

1.Zima – nowa pora roku – dostrzeganie charakterystycznych dla zimy zmian w krajobrazie, uświadomienie potrzeby dostosowywania ubioru do warunków atmosferycznych

 

2.W krainie pani Zimy – zachęcanie do niesienia pomocy ptakom w zimie, rozwijanie umiejętności przeliczania, rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji – zauważanie zmian zachodzących w przyrodzie

 

 1. Moja babcia i mój dziadek – doskonalenie umiejętności wokalnych i ruchowych, zachęcanie do sprawiania niespodzianek bliskim, wzmacnianie więzi rodzinnych

 

4.To jestem ja. Niepowtarzalny  – utrwalenie nazw części ciała, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i uczuć innych

 

GRUDZIEŃ

 TEMATYKA KOMPLEKSOWA I ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 

 1. Czekamy na Mikołaja – przedstawianie emocji i uczuć w charakterystycznych dla dziecka formach wyrazu
 2. Choineczka miła – wprowadzenie dzieci w przedświąteczny nastrój, zachęcanie do czynnego udziału w przygotowaniach do świąt w domu i w przedszkolu
 3. Magia Świąt Bożego Narodzenia – zapoznanie dzieci z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia
 4. Żegnamy stary, witamy Nowy Rok – posługiwanie się w zabawie i w trakcie wykonywania różnych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu

 

LISTOPAD

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA I ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 1. Przygotowanie do zimy – dostarczenie wiedzy na temat życia ludzi i zwierząt

w różnych porach roku – przygotowania do zimy

 1. Jaka jest późna jesień – dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla późnej jesieni
 2. Chcemy być zdrowi – rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych
 3. Bajki i baśnie na deszczowe dni – wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich, rozwijanie pomysłowości i kreatywności

PAŹDZIERNIK

TEMATYKA KOMPLEKSOWA I ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 

 1. Kolorowa jesień zajączka Kicusia– 2 tygodnie – kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat i rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, wymienianie charakterystycznych cech danego środowiska przyrodniczego
 2. Chcemy być samodzielni – ćwiczenie umiejętności w zakresie samoobsługi
 3. Zwierzęta wokół nas – utrwalanie nazw zwierząt domowych i leśnych, nabywanie umiejętności rozróżniania stron ciała

 

 
WRZESIEŃ

TEMATYKA KOMPLEKSOWA I ZANIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 

 1. W naszym przedszkolu – poznanie nowej sali przedszkolnej i nowych znaczków
 2. Nasz nowy przyjaciel – rozwijanie umiejętności orientowania się w schemacie własnego ciała
 3. Zabawy z cieniem – nabywanie umiejętności dopasowywania cienia do przedmiotu
 4. Poznajemy zasady ruchu drogowego, bezpiecznie poruszamy się po drodze – rozpoznawanie prawidłowych i niewłaściwych zachowań na drodze

 

MAJ

ZADANIA OPIEKUŃCZO  – ­WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 • Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata
 • wzbogacanie słownictwa dzieci o wyrazy związane ze strażą pożarną,
 • wzbudzanie u dzieci szacunku dla pracy strażaka
 • zapoznanie z przyczynami i skutkami powstawania pożarów, poznanie numeru alarmowego do straży pożarnej
 • przybliżenie wiadomości o kosmosie
 • Wzbudzenie zainteresowań światem, w którym żyjemy
 • Kształcenie twórczej wyobraźni i pomysłowości dzieci
 • Kształcenie sprawności manualnej
 • Aktywne uczestnictwo dzieci w przygotowaniach do rodzinnego święta
 • Utrwalenie więzi emocjonalnych z najbliższymi
 • Podawanie informacji na temat swojej rodziny

– jak ma na imię mama, tata

–jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują

– opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:        

 1. Gniazdowanie – cd
 2. Poznajemy pracę strażaka
 3. W dalekim kosmosie
 4. Nasza kochana mama

 

KWIECIEŃ                        

Zadania opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawcze

 • Poznanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi,
 • Nazywanie domów, w których mieszkają zwierzęta, poznanie ich sposobów żywienia
 • Poznawanie zwyczajów kultywowanych w lokalnym środowisku związanych z obchodzeniem świąt wielkanocnych.
 • Odczuwanie radości ze wspólnego przygotowywania świąt rodzinnych.
 • Omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd)
 • Kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności i troski o środowisko przyrodnicze
 • Zachęcenie do spożywania zdrowej żywności
 • Kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata przyrody
 • Poznawanie niektórych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi

       

TEMATYKA   KOMPLEKSOWA:

 1. Wiosna na wsi
 2. W oczekiwaniu na Wielkanoc
 3. Wiosenne prace w ogrodzie
 4. Wiosna w ptasich rodzinach

 

MARZEC

Zadania wychowawczo – dydaktyczne

 • Zapoznanie dzieci ze światem zawodów

 • Zachęcenie do interesowania się pracą zawodową rodziców

 • Nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami: ciężki, lekki

 • Poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach

 • Zapoznanie dzieci z sensem poznanego przysłowia oraz nazwami zjawisk pogodowych mających miejsce wczesną wiosną

 • Zachęcenie dzieci do obserwacji przyrody podczas spacerów, zabaw badawczych

 • Poznanie potrzeb zwierząt domowych oraz ich roli w życiu człowieka

 • Nabywanie opiekuńczego stosunku do zwierząt

 

Tematyka kompleksowa:

1. Poznajemy zawody

2. Oznaki wiosny – 2 tygodnie

3. Miauczy kotek, miau

 

LUTY

Zadania opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawcze

 •  Kształtowanie świadomości o zagrożeniach czyhających na śniegu i lodzie Znajomość sportów zimowych
 • Zachęcenie do udziału w grach i zabawach sportowych
 • Kształtuje szacunek i życzliwość w stosunku do innych
 • Wzbogaca wiadomości na temat życia mieszkańców bieguna
 • Utrwalenie barw podstawowych;
 • Wyrobienie znajomości i umiejętności mieszania barw podstawowych dla uzyskania barw pochodnych
 • Kształtowanie postawy opiekuńczej wobec przyrody i budzenie odpowiedzialności za jej stan
 • Kształtowanie świadomości że las budzi wiele korzyści
 • Zapoznanie dzieci z prawidłowym sposobem segregowania odpadów
 • Poznawanie i nazywanie podstawowych części roślin: łodyga, liść, kwiat, owoc, korzeń
 • Eksperymentowanie – wysiewanie nasion do doniczek, pielęgnowanie roślin w sali

 

 

Tematyka:

 1. Sporty zimowe
 2. To jest mały Eskimosek
 3. Bawimy się kolorami
 4. Mamo, tato wolę wodę
 5. Zielony kącik w naszej sali

STYCZEŃ

 

ZADANIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

 1. Rozumienie, że w noc sylwestrową kończy się stary rok, a rozpoczyna nowy
 2. Wdrażanie do rozumienia następstwa czasowego dzień- noc poprzez wymienianie czynności wykonywanych w określonych porach dnia i nocy oraz dopasowywanie odpowiednich symboli
 3. Uświadomienie konieczności niesienia pomocy ptakom zimą
 4. Poznanie niektórych nazw ptaków spędzających zimę w Polsce
 5. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną dziecka,
 6. Kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny,
 7. Nawiązywanie bliższych kontaktów z Babcią i Dziadkiem poprzez radosne, wspólne przeżywanie święta,
 8. Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich
 9. Doskonalenie poprawnych wypowiedzi
 10. Rozwijanie ekspresji ruchowej i muzycznej
 11. Usprawnianie grafomotoryki
 TEMATYKA:
 1. Skok w Nowy Rok
 2. Lepimy bałwanki
 3. Pomagamy ptakom przetrwać zimę
 4. Przygotowujemy uroczystość dla Babci i Dziadka

 

 GRUDZIEŃ

Zadania wychowawczo – dydaktyczne

Zapoznanie dzieci z postacią Świętego Mikołaja i jego świątecznymi zwyczajami
Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie
Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu
Kultywowanie tradycji i zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
Dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny

Tematyka kompleksowa:

W krainie Mikołaja
Nadchodzi zima
W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem
Święta Bożego Narodzenia

LISTOPAD

Zadania opiekuńczo-wychowawczo- dydaktyczne

 

 1. Poznanie zachowania zwierząt leśnych oraz niektórych gatunków ptaków przed nadejściem zimy
 2. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zwierzęta i troski o nie
 3. Obserwowanie pogody i typowych zjawisk atmosferycznych np. deszcz, wiatr, śnieg.
 4. Rozumienie wyrażenia szaruga jesienna jako typowe określenie pogody charakterystyczne dla późnej jesieni.
 5. Nabywanie umiejętności określania zjawisk atmosferycznych
 6. Próby uzyskania odpowiedzi na pytanie w oparciu o różne formy przekazu:

wypowiedzi dzieci, wiersz, piosenkę, zabawy ruchowe, matematyczne

 1. Rozwijanie poczucia przynależności i świadomości narodowej poprzez udział w przedszkolnej uroczystości upamiętniającej odzyskanie przez Polskę niepodległości.
 2. Stwarzanie sytuacji sprzyjających kontaktowi z literaturą dziecięcą – Międzynarodowy Dzień Postaci Bajkowych, Święto Pluszowego Misia

Tematyka kompleksowa:

 1. Wiewiórka mała orzechy zbierała
 2. Żegnajcie skrzydlaci przyjaciele
 3. Pada deszcz
 4. Święto Pluszowego Misia
PAŹDZIERNIK

Zadania wychowawczo – dydaktyczne

Rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku
Poznawanie wybranych owoców egzotycznych
Poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych i niejadalnych
Rozróżnianie i prawidłowe nazywanie spożywanych warzyw
Rozpoznawanie warzyw na podstawie kształtu, zapachu, smaku
Zapoznanie dzieci z wyglądem i sposobem życia jeża
Tematyka kompleksowa:

Jesień w sadzie
Jesień w ogrodzie
Jesień w lesie
A w ogrodzie jeżyk śpi…

WRZESIEŃ 2016

Zadania wychowawczo – dydaktyczne

 • Zapoznanie dzieci z pomieszczeniami przedszkolnymi, nową salą, kącikami zainteresowań oraz zasadami zachowania się w nich,
 • Rozpoznawanie swojego znaczka: koloru i kształtu;
 • Zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego
 • Poznawanie cech wyglądu zewnętrznego -poprawne nazywanie poszczególnych części ciała
 • Obserwowanie środowiska przyrodniczego: zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie

 

Tematyka kompleksowa:

 1. W przedszkolu
 2. Oto ja
 3. Droga do przedszkola
 4. Nadchodzi jesień
 
 Kwiecień

Tematyka kompleksowa:
1. Jestem Polakiem i Europejczykiem
2. Chciałbym być sportowcem
3. Poznajemy przyrodę
4. Łąka wiosną
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
-poznanie swojej miejscowości;
-zapoznanie z symbolami narodowymi, flagą, godłem oraz hymnem;
-zapoznanie ze słowami i melodią piosenki „O warszawskiej syrence”;
-doskonalenie sprawności manualnej;
-rozwijanie umiejętności klasyfikowania;
-rozwijanie sprawności fizycznej;
-poszerzanie wiadomości na temat zdrowego stylu życia;
– wdrażanie dzieci do stosowania profilaktyki zdrowotnej;
-zapoznanie ze słowami i melodia piosenki „Chciałbym być sportowcem”;
-rozwijanie aktywności twórczej;
-rozwijanie zasobu słownictwa;
-rozbudzanie zainteresowań przyrodą;
-poszerzanie wiadomości na temat szanowania przyrody;
-rozwijanie sprawności manualnej;
-zapoznanie z roślinami kwitnącymi wiosną;
-poznanie wybranych owadów;
-rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
-umuzykalnianie dzieci;
-zapoznanie ze słowami i melodią piosenki „ Żabki”;

Marzec

 1. W oczekiwaniu na wiosnę
  – zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w okresie przedwiośnia,
  – przybliżenie dzieciom sensu kodowania informacji,
  – próby zinterpretowania i wyjaśnienia sensu przysłowia „W marcu jak w garncu”,
  – zapoznanie ze słowami i melodia piosenki „Nadchodzi wiosna”,
  – prawidłowe budowanie zdań i posługiwanie się nimi w mowie,
  – rozwijanie sprawności manualnej.
 2. Chcemy być zdrowi
  – poszerzanie wiadomości na temat higieny i zdrowego stylu życia,
  – uświadamianie dzieciom potrzeby stałego kontrolowania i leczenia zębów,
  – uświadamianie dzieciom konieczności racjonalnego odżywiania,
  – zapoznanie ze słowami i melodią piosenki „Myj zęby”,
  – wdrażanie dzieci do stosowania profilaktyki zdrowotnej,
  – rozwijanie zasobu słownictwa.

 

 1. Nadeszła wiosna
  – budzenie zainteresowania przyrodą i poszerzanie wiadomości o wiośnie,
  – stwarzanie dzieciom okazji do obserwowania i dostrzegania cykliczności pór roku,
  – rozwijanie kompetencji matematycznych,
  – wdrażanie dzieci do muzykowania oraz wyrażania muzyki ruchem,
  – kształtowanie koncentracji uwagi.

 

 1. Wielkanoc
  – zapoznanie dzieci z tradycjami wielkanocnymi,
  – rozbudzanie u dzieci zainteresowania zwyczajami i sposobami świętowania w innych rodzinach,
  -zapoznanie ze słowami i melodią piosenki „Pisanki”,
  – rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów i wyróżniania zbiorów oraz przeliczania elementów,
  – doskonalenie sprawności grafomotorycznej.
 2. Co się dzieje w kosmosie?
  – wzbogacenie wiadomości dzieci na temat kosmosu,
  – zapoznanie z nazwami planet,
  – pobudzanie ekspresji plastycznej,
  – rozwijanie wyobraźni dzieci poprzez udział w zabawach twórczych.

Luty

 1. Chcę być matematykiem

– rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

– utrwalenie pojęcia para,

– rozwijanie umiejętności liczenia, zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,

– rozwijanie umiejętności mierzenia,

– określanie położenia przedmiotów w przestrzeni,

– rozwijanie sprawności manualnej,

– zachęcanie do ćwiczeń z różnymi przyborami.

 

 1. Chciałbym być muzykiem

– poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych oraz sposobu gry

na nich,

– wykonanie instrumentów perkusyjnych z różnych przedmiotów,

– rozbudzanie zainteresowania grą na instrumentach,

– poznanie słów i melodii piosenki „Orkiestra”,

– zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek,

– rozwijanie inwencji twórczej,

– umuzykalnianie dzieci.

 

 1. Chciałbym być aktorem

– uczestniczenie w zabawach naśladowczych,

– branie udziału w zabawach w kąciku teatralnym,

– wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość i intonację wypowiedzi, rozwijanie mowy.

 

 1. Idziemy na zakupy

– zapoznanie się z  rożnymi rodzajami sklepów, nawiązywanie do własnych doświadczeń dzieci,

– omówienie zachowania się w miejscach publicznych,

– poznanianie różnych rodzajów wag, ważenie wybranych przedmiotów,

– poznanie słów i melodii piosenki „Na zakupy”.

 

 

 

 

Piosenka „Orkiestra”

 1. Mały jeżyk na bębenku gra,

ram, tam, tam, ram, tam, tam, ram, tam, tam.

 

 1. Na grzechotkach grają misie dwa,

szu, szu, szu, szu, szu, szu, szu, szu, szu.

 

III. Stary zając na talerzach gra,

bum ta ra, bum ta ra, bum ta ra.

 

 1. Młody dzięcioł w drzewo puka tak,

Stuku-puk, stuku-puk, stuku-puk.

 

 1. Już orkiestra rytm ten dobrze zna,

ram, tam, tam, ram, tam, tam, ram, tam, tam.

 

Styczeń

1.W krainie baśni
– rozwijanie zainteresowań czytelniczych
– rozwijanie mowy
– doskonalenie sprawności liczenia
– rozwijanie sprawności manualnej
– zachęcanie do udziału w inscenizowaniu ruchem utworów literackich
– rozwijanie percepcji słuchowej
– wyzwalanie radości przez udział w przedszkolnej zabawie karnawałowej

2. Zimowe zabawy

– rozwijanie tężyzny fizycznej, hartowanie się
– doskonalenie umiejętności klasyfikowania
– rozwijanie sprawności manualnej
– śpiewanie znanych piosenek o tematyce zimowej
– wspomaganie rozwoju mowy poprzez wykonywanie ćwiczeń logopedycznych

3. Babcia i dziadek

– wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną
– kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków
– rozwijanie orientacji przestrzennej
– rozwijanie umiejętności wokalnych

4. W kuchni, Nie zapomnij o śniadaniu
– zapoznanie z rolą kucharzy,
– uświadomienie dzieciom, jak ważnym posiłkiem jest śniadanie
– pokazanie zależności pomiędzy prawidłową dietą a zdrowiem
– promowanie zdrowej zbilansowanej i różnorodnej diety
– wykorzystanie wiedzy zdobytej przez dzieci w praktyce
– wdrażanie do właściwego zachowywania się podczas spożywania posiłków
Wiersz „Karnawałowa zabawa”
Bożena Forma

Karnawał w przedszkolu –
stroimy więc sale.
Ma być w nich bajkowo,
przytulnie, wspaniale.

Są zwoje serpentyn,
wieszamy lampiony,
gwiazdeczki błyszczące
i barwne balony.

Pląsamy po sali,
to świetna zabawa.
Są stroje bajkowe,
niech żyje karnawał.

Zabawne konkursy,
występy artystów,
zagadki i nowych
tysiące pomysłów.

Wesołą zabawę
wodzirej prowadzi.
Jak tańczyć każdemu
na pewno doradzi.

Zabawa w przedszkolu,
wesoła zabawa.
Niech trwa jak najdłużej
wspaniały karnawał.

GRUDZIEŃ

1.Świąteczne porządki
-przypomnienie nazw urządzeń gospodarstwa domowego,
-wzbogacenie słownika o nowe słowa,
-zwrócenie uwagi na bezpieczne korzystanie ze sprzętów elektrycznych,
-rozwijanie słuchu i usprawnianie aparatu artykulacyjnego poprzez ćwiczenia ortofoniczne,
-poznanie słów i melodii piosenki „Pucu, pucu”.

2.Pada śnieg
-poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystyczne dla zimy,
-wykonywanie doświadczeń i obserwacji dotyczących śniegu, poznanie jego własności,
-zwrócenie uwagi na potrzebę dostosowania stroju do warunków atmosferycznych,
– wykonanie projektów lodowych zamków za pomocą klocków,
-wysłuchanie bajki „Królowa Śniegu”, wypowiedzi na temat zachowania bohaterów,
-poznanie słów i melodii piosenki „Zimowa poleczka”,
-wykonanie pracy plastycznej „Bałwanek”.

3.Święta tuż, tuż…
-poznanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
-doskonalenie redagowanie wypowiedzi ustnych na podany temat,
-poznanie słów i melodii pastorałki „Gwiazdeczka”,
-wykonanie pracy plastycznej „Choinka”
-dekorowanie drzewka świątecznego i sali,
-formułowanie życzeń świątecznych.

Piosenka „Zimowa poleczka”

Zimową poleczkę na śniegu lub lodzie
Kochają bałwanki i tańczą ją co dzień
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr
Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak

Ref: Ha, ha, ha, ha
Hi, hi, hi, hi
Śniegowe bałwanki
To my, właśnie my

Gdy w rękach miotełki, na głowach garnuszki
Z węgielków lśnią oczka i same mkną nóżki
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr
Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak!

Stanęły na chwilkę, by otrzeć pot z czoła,
Lecz skoczna muzyka do tańca nas woła,
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr,
Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak!

Listopad
1. Jesienne drzewa
-rozpoznawanie i nazywanie wybranych drzew
– rozwijanie sprawności manualnej oraz inwencji twórczej podczas zabaw plastycznych
-wykonanie pracy plastycznej „Jesienne drzewa” z użyciem płatków kosmetycznych
-rozwijanie kompetencji matematycznych: segregowanie liści
-wykonywanie różnego rodzaju ćwiczeń oddechowych
2. Jesteśmy Polakami
– kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
– rozpoznawanie godła i barw narodowych
– wysłuchanie hymnu narodowego – rozumienie, że jest to pieśń wszystkich Polaków
-poznanie miast i regionów Polski w sposób pośredni poprzez ilustracje
-poznanie słów i melodii piosenki „Nasze polskie ABC”
-wykonanie pracy przestrzennej „Orzełek”
-zapoznanie z baśnią: „O smoku wawelskim”
3. Kiedy niebo płacze
– poznanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych
– obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych
– wykonanie pracy plastycznej techniką „Mokre na mokrym”
– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i opowiadania treści utworu
4. Przygotowanie się zwierząt do zimy
-poznanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy
– poznanie zachowania jeża w okresie jesieni
-rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań i właściwego uzasadniania swojej wypowiedzi
-poznanie słów i melodii piosenki „Kolczasty jeż”
-wzbogacenie słownika o nowe słowa,
– rozwijanie słuchu i usprawnianie aparatu artykulacyjnego przez ćwiczenia ortofoniczne.

 
 PAŹDZIERNIK 2015                                                                                                       TEMATYKA KOMPLEKSOWA                                                                                                    I. WARZYWA  Z NASZEJ DZIAŁKI                                                                                          II. JESIEŃ WOKÓŁ NAS                                                                                              III.DROGA DO PRZEDSZKOLA                                                                                 IV.TYDZIEŃ DOBREGO CHLEBA
Październik

MOJA RODZINA.
– nazywanie członków swojej rodziny
– umuzykalnianie dzieci
– utrwalenie nazw kolorów
– liczenie w zakresie czterech
– rozwijanie sprawności manualnej

TO JEST MÓJ DOM.
– poznawanie nazw pomieszczeń w mieszkaniu
– zapoznanie z wyglądem domów z różnych stron świata
– klasyfikowanie domów (ludzi, owadów, ptaków, itp.)
– utrwalanie kształtu podstawowych figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).
– poznanie sposobu osiągania spokoju przez ruch
– rozwijanie sprawności manualnych

JAK POWSTAJE CHLEB?
– zapoznanie z historią powstawania chleba
– uświadomienie znaczącej roli pracy rolnika, młynarza, piekarza
w wytwarzaniu pieczywa
– wzbogacenie słownictwa dzieci o nowe określenia: młyn, kombajn
– klasyfikowanie różnych rodzajów pieczywa wg kształtu
– uświadomienie dzieciom, że chleb należy szanować
– rozumienie konieczności zdrowego odżywiania się

NASI MILUSIŃSCY
-wzbudzanie zainteresowania życiem zwierząt
– wyrabianie uczucia tolerancji i życzliwości w stosunku do ludzi, zwierząt
– rozwijanie mowy
– stwarzanie okazji do wyrażania własnych uczuć poprzez zabawy muzyczne
– kształtowanie postaw w zakresie dbania i poszanowania zabawek
Piosenka „Rozśpiewany blok”
Gdy zostaję w domu sam,
wtedy własny koncert mam.
Bo z każdego kącika
wyskakuje muzyka.
Stuka okno, skrzypią drzwi,
każda rura śpiewa mi,
w kranie słychać gruby głos
i za ścianą kicha ktoś.
Stuka okno, skrzypią drzwi,
każda rura śpiewa mi,
szczeka pies i miauczy kot,
rozśpiewany jest nasz blok.
Gdy zostaję w domu sam,
to z muzyką gram.
Siedzę sobie cichutko,
łapię nutkę za nutką.

Wrzesień

1.Witamy w przedszkolu
– rozpoznawanie koleżanek i kolegów w grupie, podawanie ich imion,
– przypomnienie zasad dobrego zachowania w przedszkolu,
– rozpoznawanie swoje znaczka w szatni, sali i łazience,
– nazywanie pomieszczeń znajdujących się w przedszkolu,
– kształtowanie postawy „samodzielny przedszkolak”,
– zachęcanie do używania słów „proszę, dziękuję przepraszam, dzień dobry, do widzenia”,
– wdrażanie do wypowiadania się na tle grupy.

2.Czym pojechaliśmy na wakacje?
– przypomnienie nazw różnych środków lokomocji,
– zapoznanie z zasadami bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię,
– rozpoznawanie różnic ilościowych w zbiorze,
– rozwijanie aktywności twórczej.

3.Nadeszła jesień
– wprowadzenie w świat symboli charakterystycznych dla jesieni,
– zapoznanie z wyglądem i nazwami charakterystycznych grzybów rosnących w Polsce,
– rozwijanie umiejętności liczenia,
– uczestniczenie w zabawach przy muzyce.

4.Jesienne dary
– rozpoznawanie wybranych warzyw i owoców,
– zapoznanie z przetworami wykonywanymi z owoców zbieranych jesienią,
– zapoznanie ze sposobami prawidłowego odżywiania,
– kształtowanie umiejętności słuchania utworów literackich.
Piosenka „Razem w przedszkolu”
Gdy wrześniowy promyk słońca,
Do przedszkola drogę wskaże
Pobiegniemy co sił w nogach
Pobiegniemy wszyscy razem
Kiedy w okno deszcz zapuka
I zapyta: jak tam leci?
Dobrze, dobrze- odpowiemy
Bo się razem bawią dzieci
Razem zimą, razem wiosną,
Mnóstwo przygód na nas czeka,
Żadne dziecko się nie nudzi,
Żadne dziecko nie narzeka.„

CZERWIEC
TEMATYKA

1. Święto wszystkich dzieci;
2. Co słychać na łące ?;
3. To już lato.
4. Wakacje!.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

1 Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości
wszystkich dzieci
2 Doskonalenie umiejętności współdziałania grupowego, pozytywnej rywalizacji
3 Budowanie pozytywnej samooceny oraz dostarczanie właściwych wzorców zachowań
4 Wzbudzanie zainteresowań folklorem poprzez poznanie wytworów sztuki i muzyki ludowej
5 Poznawanie różnych regionów Polski /góry, morze/
6 Uświadomienie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wypoczynku oraz poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych

MAJ
TEMATYKA:
1 Wiosenna łąka
2 Skąd się bierze chleb
3 Moje książeczki
4 Moja mama jest kochana

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZE
1. Obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie, poznawanie wybranych owadów i zwierząt np.: pszczół, motyli, żab, biedronek, ślimaków.
2. Wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami.
3. Rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, zapachu, wzroku, słuchu. Słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia, słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich.
4. Wykorzystywanie naturalnych efektów perkusyjnych (klaskania, tupania, stukania…) do akompaniamentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek.
5. Poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta i sposobu gry na nich.
6. Swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci.
7. Tworzenie prac plastycznych inspirowanych muzyką, literaturą.
8. Porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi.
9. Oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki; słuchanie fragmentów książek i czasopism.
10.Powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem.
11.Uczestniczenie w programie artystycznym przygotowanym z okazji „Dnia Mamy i Taty”

Kwiecień
1. W wiejskiej zagrodzie
2. Wiosna w ogrodzie
3. Przedszkolak ekologiem – Dzień Ziemi.
4. Przylot ptaków – bociany

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, utrwalenie nazw i wyglądu zwierząt z wiejskiego podwórka.
Przyswajanie przekonania o konieczności jedzenia produktów mlecznych niezbędnych dla zdrowia
Kształtowanie, zachowań i nawyków proekologicznych.
• Budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego.
• Uświadomienie konieczności segregowania odpadów do odpowiednich pojemników i zmniejszania ich objętości.
• Poznanie zasad działania recyklingu prowadzącego do ponownego przetworzenia odpadów.
• Rozumienie potrzeby planowania zakupów oraz wybierania produktów, opakowań i toreb ekologicznych.
• Dostrzeganie problemów ekologicznych naszej planety oraz wskazywanie przyczyn ich powstawania.

MARZEC

Tematyka :
1.Marcowa pogoda.
2.Bawimy się w sklep.
3.Nadchodzi wiosna.
4.Święta Wielkanocne tuż, tuż.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
1.Umożliwienie dzieciom obcowania z przyrodą w sposób czynny.
2.Dostrzeganie użyteczności pracy zawodowej kobiet w najbliższym otoczeniu.
3.Obcowanie z wytworami sztuki ludowej związanej z tradycją Świąt Wielkanocnych.
4.Uświadamianie dzieciom zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku.

 Luty

Tematyka
1. Ludzie dalekiej północy
2. zwierzęta egzotyczne
3. Moja postać
4. Czystość to zdrowie

Zadania dydaktyczno- wychowawcze
Ukazanie warunków życia ludzi na Dalekiej Północy. Wykonywanie prostych doświadczeń z lodem i śniegiem- wyciąganie wniosków. Aktywne słuchanie muzyki poważnej.

Uwrażliwienie na losy zwierząt zimą- dokarmianie ich. Kształtowanie umiejętności poprawnego budowania zdań. Zachęcanie do pracy w zespołach- nabywanie umiejętności rozdzielania obowiązków.

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci (jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości).  Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną

Styczeń
Tematyka

1. Witaj nowy roku/ Bal karnawałowy;
2. Zabawy na śniegu;
3. Pomagamy ptakom przetrwać zimę;
4. Moja babcia i mój dziadek;

Zadania wychowawczo -dydaktyczne:

1. Dostrzeganie i wyjaśnianie obserwowanych zimą zjawisk w otaczającym środowisku przyrodniczym. 2. Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doświadczeń i przeżyć w różnych formach ekspresji. 3. Kształtowanie więzi uczuciowej z rodziną.
4. Uczenie sposobów wyrażania uczuć i szacunku członkom rodziny.
5. Tworzenie warunków dla twórczości dziecka.
6. Wzbogacanie słownika dziecka.

GRUDZIEŃ

TEMATYKA

1.WITAMY ŚW. MIKOŁAJA
2.ZANIM PRZYJDĄ ŚWIĘTA
4.ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
5. WITAMY NOWY 2015 ROK

ZADANIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE
• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwrócenie uwagi na koloryt i piękno przyrody
• Przeżywanie radości ze spotkania z Mikołajem
• Poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich
• Poznanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu
• Poznawanie historii rodziny, jej rodowodu
• Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
• Wzajemne okazywanie sobie uczuć , mówienie o nich
• Tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku , akceptacji

 

 

LISTOPAD

Tematyka:
1. Pada deszcz
2. Zimno coraz zimniej
3. Moje ulubione bajki
4. Tutaj rosły paprocie

Zadania wychowawczo- dydaktyczne

1. Troszczenie się o własne zdrowie- ubieramy się odpowiednio do warunków   atmosferycznych.
2. Dziecko współgospodarzem przedszkola- poczucie troski o estetyczny wygląd sali, szanowanie zabawek.
3. Wypowiadanie się na określony temat,, wzbogacanie słownika, pracowanie nad poprawną wymową pod względem dźwiękowym.
4. Stwarzanie różnych sytuacji problemowych w celu pobudzania dzieci do wysiłku umysłowego – kształtowanie logicznego myślenia.
5. Korzystanie z ćwiczeń ruchowych i umuzykalniających, kształtowanie poprawnej sylwetki, miękkości, elastyczności ruchów.
6. Kształtowanie wyobraźni, umiejętności manualnych przy operowaniu różnymi technikami i narzędziami pracy.

Październik

1. JESIEŃ W LESIE
2. PRZYGOTOWANIE ZWIERZĄT DO ZIMY
3 DBAMY O ZDROWI
4. JESIENNE NASTROJE
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

1.Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią:
– opadanie liści, dociekanie przyczyn tego zjawiska
– poznawanie sposobów przygotowania się do zimy roślin i zwierząt

2. Swobodne posługiwanie się dostępnymi technikami i materiałami plastycznymi( malowanie różnego rodzaju farbami, wycinanie, itp.)

3. Zapoznanie dzieci w jaki sposób należy opiekować się zwierzętami potrzebującymi pomocy.

4. Stwarzanie różnych sytuacji problemowych w celu pobudzenia dzieci do wysiłku umysłowego- kształcenie logicznego myślenia.

5. Troszczenie się o własne zdrowie – ubieramy się odpowiednio do warunków atmosferycznych.

 

WRZESIEŃ

TEMATYKA:

1. WITAMY W PRZEDSZKOLU
2. CZYM POJECHALIŚMY NA WAKACJE
3. JESIEŃ W SADZIE
4. JESIEŃ W OGRODZIE

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:
– Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
– Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji:
– Dostrzeganie potrzeb innych,szanowanie ich.
-Poznanie różnych środków transportu: lądowego, powietrznego, morskiego.
– Rozpoznawanie i nazywanie niektórych owoców i warzyw.
– Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach.

 

CZERWIEC

TEMATYKA
1. Lubimy to samo, a każdy z nas jest inny
2. Nadchodzi nowa pora roku
3. Czym pojedziemy na wakacje?
4. Żegnamy przedszkole

Cele:

– poznawanie zwyczajów, warunków życia, zabaw dzieci z różnych stron świata
– uświadomienie dzieciom wartości przyjaźni w życiu każdego człowieka
– poznawanie praw, jakie przysługują każdemu dziecku
– zapoznanie dzieci z nową porą roku, jej charakterystycznymi cechami
– poznanie różnego rodzaju środków transportu
– rozwiązywanie zadań metodą symulacji
– rozwijanie prawidłowej artykulacji głosek

WIERSZ
D. Gellnerowa „Dzieci”

Wszystkie dzieci
na całym świecie
są takie same-
lubią skakać na jednej nodze
i lubią zanudzić mamę.
wszystkie dzieci
na całym świecie
śpiewają wesołe piosenki
i byle kamyk
i byle szkiełko
biorą jak skarb do ręki.
Podobno dzieci
na całym świecie,
bywają niegrzeczne czasem,
lecz to nie u nas,
nie w naszym mieście-
to gdzieś za górą, za lasem

MAJ – GR II

TEMATYKA

 1. Poznajemy łąkę majową

 2. Zawody rodziców

 3. Z dalekiego kraju bociany wracają

 4. Kocham moją mamę

TREŚCI PROGRAMOWE

 • Ukazywanie dzieciom piękna przyrody podczas spacerów i wycieczek.

 • Pogłębianie uczucia szacunku i przywiązania do matki poprzez dbałość o własny wygląd ,zabawki, pomoc w pracach porządkowych .

 • Zapoznanie dzieci z owadami żyjącymi na łące . Kształtowanie u dzieci nawyku obserwowania przyrody, nie niszczenia jej.

 • Utrwalenie pojęć matematycznych , umiejętności posługiwania się cyframi .

 • Poprzez działalność plastyczno- konstrukcyjną rozwijanie u dzieci sprawności manualnych

 • Rozwijanie zainteresowania dzieci książką jako największym przyjacielem człowieka .

Wiersz D.Gellnerowej Mamo!

Mamo!

Dam ci dziś piękny kwiatek Dam ci słońce nad domem,

i wstążkę na dodatek . słońce –złotą koronę.

Dam ci złoty pierścionek, I dam ci księżyc ,wiesz?

na górce mały domek, I jeszcze …co tylko chcesz.

ogródek malowany, Bo jestem bardzo bogaty;

ławkę pod wielkim kasztanem dostałem kredki od taty.

 

 

Grupa II

KWIECIEŃ

Tematyka:

1. Czystość i zdrowie

2. Wiosna na wsi

3. Wielkanocne zwyczaje

4. Chrońmy Ziemię

5. Znamy te bajki

Treści programowe:

 • Kształtowanie nawyku dbania o czystość osobistą
 • Zwrócenie uwagi na umiejętne i kulturalne zachowanie się podczas posiłków oraz podkreślenie roli właściwego odżywiania się
 • Zdobywanie wiadomości na temat zwierząt hodowlanych, poznawanie dorosłych i młodych zwierząt
 • Wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi
 • Kultywowanie tradycji i zwyczajów obchodzonych w rodzinach, związanych z Wielkanocą
 • Poznawanie zwyczajów, tradycji i sztuki ludowej związanej ze Świętami Wielkanocnymi
 • Poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności człowieka, np. zatrucie wód, powietrza, gleby
 • Wprowadzenie dziecka w świat bajki i baśni
 • Wyodrębnianie morałów wypływających z każdej bajki

„Pisanki” H. Szayerowa

Na wielkanocnym stole jest

jest kolorowo i świątecznie.

Zielone wstążeczki owsa

otaczają pisanki bajeczne.

Słodki cukrowy baranek, 

obok palma nadęta,

baby dobrze polukrowane – 

stół zaprasza na święta.

MARZEC

TEMATYKA

1.W MARCU –JAK W GARNCU

2. ZAKŁADAMY ZIELONY OGRÓDEK

3. WIOSNA TUŻ –TUŻ

4. CZYM POWITAĆ CIĘ WIOSENKO

-Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni , coraz wyższa temperatura, pierwsze powracające ptaki.

– Poznanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin, zachęcanie do prowadzenia kalendarza obserwacji roślin.

– Hodowanie na różnym podłożu cebuli, fasoli, ziemniaka, zboża, kukurydzy, pietruszki , marchewki, ziemniaka i rzeżuchy.

– Omówienie życia ptaków wiosną( budowanie gniazd, składanie jaj ,wylęganie się młodych , dbanie o młode).

5-latki

-Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania

– Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej

 

Praca z wierszem: E.Szeptyńska ,,Od niechcenia”

Jak gdyby od niechcenia ,

drzewo się zazielenia ,

a delikatne płatki

zbijają się w gromadki

i myślisz, że za chwilę

odfrunę

jak motyle.

Precz , rękawice ,

ciepłe kurtki i szale!

Powietrze pachnie świeżo ,

słońce grzeje zuchwale ,

robi się kolorowo.

Pierwszy skowronek

nad głową

wystrzela śpiewem

w niebo:

WIOSNA!

 

LUTY

Dzielimy wyrazy na sylaby, wskazujemy głoski na początku i na końcu wyrazów

Tematy kompleksowe:

 1. Pomagamy zwierzętom w zimie
 2. Poznajemy zwierzęta egzotyczne
 3. Eskimos
 4. Wyprawa w kosmos

Piosenka do nauki

ZOO”

Tutaj w zoo jest wesoło

tutaj małpki skaczą w koło

tutaj ciężko chodzą słonie

biegną zebry niczym konie

żółwie wolno ścieżką człapią,

w wodzie złote rybki chlapią.

Szop pracz, takie czyste zwierzę,

ciągle sobie coś tam pierze.

Struś dostojnie w koło chodzi,

śpieszyć mu się nie uchodzi.

A w najdalszej części zoo

dwa leniwce się gramolą,

wolno wchodząc na dwa drzewa,

gdzie się każdy z nich wygrzewa

i zapada w sen głęboki…