Grupa III

WRZESIEŃ
1.Już kolegów spotkać czas, bo przedszkole wita nas – poznanie nowej sali na piętrze, zawarcie umów dotyczących korzystania z nowych pomieszczeń, poznanie nowych kolegów w grupie

2.Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie! – zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami przechodzenia przez jezdnię, doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami prawa i lewa strona

3. Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele – doskonalenie umiejętności posługiwania się nożem, wdrażanie dzieci do zachowania czystości podczas przygotowywania posiłków, wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa

4.To warzywa kolorowe, a do tego bardzo zdrowe – utrwalenie nazw i wyglądu warzyw, także mniej popularnych, rozumienie konieczności spożywania ich w dużej ilości, pamiętanie o konieczności mycia warzyw i owoców przed zjedzeniem

MAJ

 

 • Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej;
 • Rozbudzanie zainteresowania przeszłością;
 • Kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć i wiedzy;
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
 • poznawanie wybranych roślin i owadów zamieszkujących łąkę
 • Rozwijanie więzi emocjonalnej z osobami bliskimi
 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku dla najbliższych członków rodziny
 • Otwarcie się na inne kultury i społeczności
 • Kształcenie szacunku, przyjaźni, tolerancji i solidarności w stosunku do innych narodów

 

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Polska – moja ojczyzna
 2. W świecie książek
 3. Łąka majowa
 4. Kochamy mamy
 5. Jestem Europejczykiem

 

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej dla grupy III na miesiąc LUTY

Zadania wychowawczo – dydaktyczne

• wprowadzenie dzieci w nastrój karnawałowych zabaw, wzbogacenie słownika dzieci o nowe słowo – karnawał
• określanie sytuacji wywołujących różne emocje • uwrażliwienie na potrzeby innych i budowanie poczucia własnej wartości
• dokonywanie oceny postępowania bohaterów utowru
• uświadomienie konieczności spożywania zdrowych pokarmów
• zachęcenie do próbowania potraw nie znanych
• zapoznanie z pracą kucharza
• rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych,
• uwrażliwianie na barwę dźwięku; rozwijanie umiejętności ruchowych i wyobraźni
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania
• Poznawanie i nazywanie podstawowych części roślin: łodyga, liść, kwiat, owoc, korzeń
• Dostrzeganie różnic w rozwoju roślin w zależności od warunków, jakie im zapewnimy
Tematyka kompleksowa:
1. W karnawale czas na bale
2. W kręgu baśni
3. Mali kucharze
4. Kształty i kolory wokół nas
5. Zakładamy zielone hodowle

STYCZEŃ

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

 • Uświadomienie dzieciom następstwa pór roku, miesięcy i dni tygodnia
 • Utrwalenie nazw pór roku, nauka nazw miesięcy i dni tygodnia
 • Zachęcanie do uprawiania sportów zimowych
 • Wdrażanie do korzystania zabaw zimowych w bezpiecznych miejscach i w obecności osób dorosłych
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną dziecka,
 • kształtowanie uczucia szacunku i przywiązania do swojej rodziny,
 • nawiązywanie bliższych kontaktów z Babcią i Dziadkiem poprzez radosne, wspólne przeżywanie święta,
 • podtrzymywanie rodzinnych i przedszkolnych tradycji
 • utrwalenie zasady nieoddalania się od rodziców, N. lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem,
 • uświadomienie niebezpieczeństw mogących wypływać z kontaktów  z obcymi,
 • poznawanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia,

 

 

 

 

TEMATYKA:

 

 1. Skok w Nowy Rok
 2. Przyszła zima biała
 3. Kochamy Babcię i Dziadka
 4. Jestem bezpieczny….

LISTOPAD

 • Zapoznanie z wyglądem i zwyczajami wiewiórek
 • Wyjaśnienie dlaczego niektóre ptaki odlatują do ciepłych krajów
 • Wdrażanie do nie niszczenia pozostawionych gniazd
 • Zapoznanie z charakterystycznymi cechami późnej jesieni
 • Nabywanie umiejętności określania zjawisk atmosferycznych
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych
 • Poznanie wyglądu kota i psa, ich zwyczajów oraz sposobu odżywiania
 • Kształtowanie odruchów opiekuńczych w stosunku do zwierząt
 • poznanie historii powstania Święta Pluszowego Misia
 • Poznawanie zwyczajów związanych z Mikołajem
 • Kształtowanie u dzieci wrażliwości i umiejętności obdarowywania innych upominkami
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających kontaktowi z literaturą dziecięcą
 • integrowanie społeczności przedszkolnej
 • kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania zabawek

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Ruda wiewióreczko….
 2. Dlaczego odleciały?
 3. Szaruga jesienna
 4. We zwierzątko: kot i pies
 5. W oczekiwaniu na Mikołaja

PAŹDZIERNIK 
ZADANIA OPIEKUŃCZO  – WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

– rozróżnianie i nazywanie owoców rosnących w Polsce
– rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad
– poznanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznica jadalna, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy)
– zapoznanie dzieci z ogólną budową grzybów, sposobów ich zbierania
– obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie jesienią: zmiana koloru liści, ich usychanie i opadanie
– poznawanie wybranych środowisk przyrodniczych – las; charakterystyczna roślinność
– poszerzenie wiadomości na temat środowiska naturalnego (wygląd jeża, jego sposób —— poruszania się, odżywiania, przygotowanie się do zimy)
wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów zwierząt podyktowanych zmianą pory roku
TEMATYKA KOMPLEKSOWA:
1. Jesień w sadzie
2. Co nam jesień w koszu przyniesie? Grzyby!
3. Kolorowa jesień
4. A w ogrodzie jeżyk śpi…

WRZESIEŃ

Zadania opiekuńczo-wychowawczo- dydaktyczne

 • Poznawanie nowych pomieszczeń przedszkolnych i ich funkcji.
 • Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i współpracy z nauczycielem
 • Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia przez zabawy integracyjne   i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne.
 • Uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim
 • Wspólne opracowanie Kodeksu Przedszkolaka i zobowiązanie się przez naklejenie swojego imienia do przestrzegania obowiązujących w nim zasad
 • Obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na zmiany zachodzące jesienią w ogrodach

 

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Znowu w przedszkolu
 2. Uliczne sygnały
 3. Jestem sobie przedszkolaczek
 4. Co nam jesień w koszu niesie? – Warzywa!

MAJ 

I .MIESZKAŃCY  ŁĄKI

 • zainZadania opiekuńczo-wychowawczo- dydaktyczne
  wrzesień 2017r• Poznawanie nowych pomieszczeń przedszkolnych i ich funkcji.
  • Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i współpracy z nauczycielem
  • Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia przez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne.
  • Uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim
  • Wspólne opracowanie Kodeksu Przedszkolaka i zobowiązanie się przez naklejenie swojego imienia do przestrzegania obowiązujących w nim zasad
  • Obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na zmiany zachodzące jesienią w ogrodachTEMATYKA KOMPLEKSOWA:
  1. Znowu w przedszkolu
  2. Uliczne sygnały
  3. Jestem sobie przedszkolaczek
  4. Co nam jesień w koszu niesie? – Warzywa!
  teresowanie dzieci przyrodą , wdrażanie do przestrzegania zasad nie niszczenia przyrody

 

,Jak biedronka zgubiła kropki” W. Chotomska

W poniedziałek bardzo rano

Pierwsza kropka wpadła w siano.

  Drugą kropką wiatr we wtorek

Grał w siatkówkę nad jeziorem

  W środę kos dał swoim dzieciom

Do zabawy kropkę trzecią.

  W czwartek czwarta z siedmiu kropek

W świat ruszyła autostopem.

  Piąta kropka w piątek rano

Wpadła w studnię cembrowaną.

  Szóstą kotek wziął w sobotę

I nie oddał jej z powrotem.

  A ta siódma przy niedzieli

Spadła w mieście z karuzeli.

 

 

II .KTO MIESZKA W ZOO ?

 • poznanie zwierząt egzotycznych

III. JEDZIEMY NA WAKACJE

 • zwrócenie uwagi dzieci na bezpieczeństwo w czasie zabaw wakacyjnych.

 

KWIECIEŃ 

 

 1. I. POWRACAJĄ DO NAS PTAKI
 • obserwowanie i dostrzeganie niektórych ptaków w naturalnym środowisku , obserwowanie zjawisk związanych z porami roku ( np. przylot ptaków, budowanie gniazd)

II .WIOSNA W POLU I OGRODZIE

 • zwrócenie uwagi dzieci na prace w polu i ogrodzie , poszerzanie słownictwa

III. ŚWIĘTA WIELKANOCNE

 • poznanie tradycji związanych ze świętami

IV.KTO NAS LECZY?

 • poznanie pracy lekarza

 

 1. ZWIERZĘTA Z NASZEGO PODWÓRKA
 • zrozumienie potrzeby i przydatności hodowania zwierząt domowych

 

 

MARZEC

 

 1. I. WIOSNA TUŻ ,TUŻ…
 • kształtowanie u dzieci nawyku obserwowania przyrody, poznanie charakterystycznych cech

II .ZAKŁADAMY ZIELONY OGRÓREK

 • sianie warzyw w „zielonym ogródku”, obserwacja wzrostu roślin

III. CZYM POWITAĆ  CIĘ WIOSENKO

 • poznanie nazw i wyglądu wiosennych kwiatów, przyswajanie zasad ochrony przyrody , nie zrywania roślin chronionych

IV.POZNAJEMY ZJAWISKA Z PRZYRODY  NIEOŻYWIONEJ

 • poznanie zjawisk z przyrody nieożywionej , wykonywanie doświadczeń

 

LUTY 

 

I.ZIMA NA PÓłNOCY…

 • budzenie zainteresowania życia ludzi w innych krajach
 • poznanie warunków życia Eskimosów

II .POZNAJEMY ŚRODKILOKOMOCJI

 • klasyfikowanie pojazdów ze względu na sposób poruszania się : woda , powietrze ,tory, drogi

III.MIAUCZY KOTEK MIAU…

 • zdobywanie podstawowych wiadomości na temat życia kotów domowych

IV.ZDOBYWCY KOSMOSU

 • zapoznanie dzieci z nazwami planet układu słonecznego
 • poznanie wielkich odkryć M. Kopernika

STYCZEŃ 

 

I.ZIMA W LESIE

 • kształtowanie korzystnego stosunku do zwierząt , dokarmianie ptaków
 • słuchanie wierszy , opowiadań związanych z tematem

II .BEZPIECZNIE BAWIMY SIĘ NA ŚNIEGU

 • zwrócenie uwagi dzieci na zachowanie bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych

III. KOCKAMY BABCIĘ I DZIEDKA

 • rozwijanie szacunku do ludzi starszych , samotnych , potrzebujących pomocy
 • przygotowanie programu i prezentów z okazji Dnia Babci i Dziadka

IV.POZNAJEMY PRACĘ EKSPEDIENTKI

 • poznanie rodzajów sklepów i pracy ekspedientki

GRUDZIEŃ  

 

I.POZNAJEMY PRACĘ KRAWCOWEJ

 • zapoznanie dzieci z narzędziami pracy krawcowej
 • słuchanie wierszy , opowiadań związanych z tematem

II .DŹYŃ, DŻYŃ  MIKOŁAJU ŚWIĘTY..

 • spotkanie ze Św. Mikołajem
 • poznanie legendy Św. Mikołaja z miasta Mir

III.PRZYLECIAŁY GILE…

 • kształtowanie u dzieci korzystnego stosunku do ptaków , dokarmianie ptaków w czasie zimy

IV.LULAJŻE  JEZUNIU…

 • odczuwanie świątecznej atmosfery wraz ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia

V . IDZIE NOWY ROK

 • dzielenie roku na : pory roku ,miesiące
 • zwrócenie uwagi na zmiany w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku

 

LISTOPAD

I. CZYSTOŚĆ TO ZDROWIE

 • wyrabianie nawyku dbania o swoje zdrowie poprzez:

– odpowiednie żywienie

– ubieranie

– zachowanie higieny

 1. PADA, PADA DESZCZ …
 • zwrócenie uwagi dzieci na zmieniające się warunki atmosferyczne wraz ze zmianą pory roku

III. CHODZI LISTONOSZ….

 • poznanie pracy  listonosza i sposobów przekazywania wiadomości dawniej i dziś

IV.PIESKI MAŁE DWA….

 • kształtowanie przyjaznego stosunku do zwierząt domowych, rozumienie jaką ważną rolę odgrywają w życiu człowieka

 PAŹDZIERNIK

I .DROGA DO PRZEDSZKOLA
przypomnienie i utrwalenie zasad bezpiecznego A W
poruszania się po drogach. Poznanie podstawowych
znaków drogowych.

II.LECĄ LIŚCIE Z DRZEW…

dostrzeganie zmian w przyrodzie wraz ze zmianą pory
III.A W OGRODZIE JEŻYK ŚPI..

zdobywanie informacji na temat przygotowania zwierząt leśnych do zimy.

IV. LECĄ PTAKI ZA MORZE.

kształtowanie nawyku obserwacji przyrody – poznanie ptaków odlatujących na zimę do ciepłych krajów.

   

Wrzesień 2016

TEMATYKA:

1.WITEJ NASZE PRZEDSZKOLE

 • zapoznanie dzieci z salą zabaw, wprowadzenie umów związanych z bezpieczeństwem

2.WARZYWA Z NASZEJ DZIAŁKI

 • utrwalenie nazw warzyw , zwrócenie uwagi na wartości odżywcze

3.WSZYCZY LUBIMY OWOCE

 • zachęcanie dzieci do spożywania owoców jako źródła witamin
 1. JEDZIE POCIĄG Z DALEKA…
 • poznanie pracy kolejarza

 

 

 

Czerwiec

Tematyka:

 1. Lubimy to Samo a każdy z nas jest inny
 2. Lato na moim podwórku
 3. Wakacje tuż… tuż…

 

Zadania dydaktyczno – wychowawcze:

1 Poznawanie świata- nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją.

2  Szanowanie odrębności narodowych, etnicznych, językowych ludzi innych ras (zwracanie uwagi na równość praw wszystkich ludzi).

3 Lato- obserwowanie w sposób bezpośredni lub pośredni zmian zachodzących w przyrodzie w wybranym środowisku (np. las, łąka)

4 Poznawanie właściwości piasku, gliny poprzez zabawy

5 Poznawanie świata poprzez zmysły-rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu

6 Wyjaśnienie roli zmysłów w życiu człowieka -nabywanie właściwego stosunku do ludzi niewidomych, głuchoniemych, u których są zaburzone pewne zmysły

 Maj

TEMATYKA

1 Bawimy się w teatr

2 Muzyka jest wszędzie

3 Łąka wiosną

4 Nasi rodzice

 Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

1 Rozwijanie wrażliwości słuchowej- rozpoznawanie wybranych instrumentów po wydawanych przez nie dźwiękach i wyglądzie; nazywanie muzyków

 

2 W świecie sztuki. Udział w przedstawieniach teatralnych swobodne improwizacje słowne i ruchowe znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci. Uczestniczenie w zabawach pantomimicznych z elementem dramy.

 

3 Oglądanie kwitnących roślin, zwracanie uwagi na zawarte w nich piękno – dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt

 

4 Określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny. Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym – przygotowanie programu artystycznego;  Podawanie informacji na temat  swojej rodziny, wypowiadanie się na temat rodziców – ich cech charakteru, przyzwyczajeń i nawyków, kończenie zdań: Lubię,  kiedy mama… Lubię, kiedy tata…

 

 

Kwiecień

Tematyka

1 Wiosna na wsi

2 Polska moja ojczyzna

3 Jestem Europejczykiem

4 Dbamy o Ziemię

 

Zamierzenia dydaktyczno –wychowawcze

1Poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi

2 Rozwijanie poczucia przynależności narodowej

podawanie nazwy naszego kraju, symboli: flagi, godła, hymnu

-poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc

-nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór Tatr oraz największych miast Polski.

3 Zainteresowanie Unią Europejską

– wyjaśnienie znaczenia zdań: Jesteśmy Polakami. Jesteśmy Europejczykom i

wyjaśnienie, jakie znaczenie  ma dla Polski przynależność do Unii Europejskiej

– poznawanie nazw wybranych państw należących do Unii Europejskiej

– poznawanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji, poznawanie baśni wybranych państw należących do UE.

4 Ochrona przyrody

– poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np.: zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów,

– wyrzucanie odpadów w

 

 MARZEC

 

TEMATYKA

1.Wkrótce wiosna

2Wiosna tuż- tuż

3 Wiosna idzie przez świat

4 Wielkanoc

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
 1. Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wczesnej i późnej wiosny: odwilż, roztopy, coraz dłuższe dni, coraz cieplejsze ranki, a wieczory jeszcze chłodne, słońce grzeje coraz mocniej, często wieje ciepły wiatr itp.
 2. Prowadzenie obserwacji roślin w ogrodzie przedszkolnym lub kąciku przyrody w czasie kiełkowania, pojawiania się paków, rozwijania liści.
 3. Bogacenie słownictwa poprzez wyjaśnianie znaczenia nowo poznanych słów.
 4. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez różne instrumenty, np. pianino, skrzypce, trąbka itp. Wdrożenia do cichego słuchania muzyki.
 5. Łączenie ćwiczeń oddechowych z ruchami rąk (unoszenie rak do góry – wdech, opuszczanie rąk – wydech).

 

 

 

LUTY

TEMATYKA:

1 Czym odmierzać czas?

2 Czy jesteśmy sami w kosmosie?

3 Ważymy i mierzymy

 

Zadania dydaktyczno- wychowawcze:

1 Poznawanie wybranych mierników czasu od starożytności do dna dzisiejszego, odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze.

2 Kształtowanie rozumienia pojęć czasowych, posługiwanie się zegarem i kalendarzem, stosowanie określeń służących do określania czasu, posługiwanie się nazwami dni tygodnia, miesięcy, pór  roku, określanie czasu trwania różnych czynności poprzez używanie klepsydry, obserwowanie zegara.

3 Poznawanie nazw wybranych planet układu słonecznego, słuchanie ciekawostek na ich temat.

4 Poznawanie świata- oglądanie zdjęć, słuchanie ciekawostek z Internetu, czasopism, książek na temat planet Układu Słonecznego

5 Poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola, odwiedzanie punktów usługowych, poznawanie pracy zatrudnionych w nich osób

6 Uświadamianie dzieciom społecznej wartości pracy zawodowej i domowej rodziców.

7 Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy wyrazów

 

 

 

Styczeń

TEMATYKA:
1 CO ROBIĄ ZWIERZĘTA ZIMĄ
2 ZIMO BAW SIĘ Z NAMI
3 BABCIA I DZIADEK
4 JESTEŚMY SAMODZIELNI W KUCHNI

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
1Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie
2 Dokarmianie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach
3 Zwracanie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami, np. ptakami
4 Poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwrócenie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.
5 Dbałość o higienę-ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
6 Wzmacnianie więzów w rodzinie ,tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.
7 Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych- spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem

GRUDZIEŃ

TEMATYKA
1 KIEDY JEST MI NUDNO
2 NADCHODZI ZIMA
3 NADCHODZĄ ŚWIĘTA
4 WITAMY NOWY 2016 ROK

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE
1 Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą,zwrócenie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie.
2 Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne
3 Poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu; zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.
4Wzmacnianie więzów w rodzinie poznawanie historii rodziny, jej rodowodu, kultywowanie tradycji, zwyczajów, związanych ze świętami
Bożego Narodzenia.

LISTOPAD 

TEMATYKA:
1. JESIENNE DRZEWA
2. PADA DESZCZ
3. DBAMY O ZDROWIE
4. KIEDY JEST MI NUDNO

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE:
1 Obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany jakie zachodzą w przyrodzie.
2 Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych; deszcz, mgła, skracającej się długości dnia. Zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie( dzieci 5- letnie).
3 Dbałość o higienę do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu. Dbanie o higienę poprzez:- nieużywanie cudzych grzebieni ,szczotek, ręczników.
4 Swobodne rozmowy- wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami- swobodne wypowiedzi na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych i grupowych.
5 Interesujemy się książką Wzbudzanie zainteresowania literaturą- słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów.

PAŹDZIERNIK

TEMATYKA

1 JAKI JESTEM
2 TYDZIEŃ CHLEBA
3 TO JEST MÓJ DOM
4 DOMOWI ULUBIEŃCY

Zadania dydaktyczno – wychowawcze

1.Orientacja przestrzenna- różnicowanie prawej i lewej strony ciała- określanie kierunków ruchu,stosowanie określeń: do przodu, do tyłu, na dół, do góry, w bok, na prawo od, na lewo od..

2 Rozwijanie zainteresowania czytaniem- poznawanie zapisu swojego mienia i zapisów imion koleżanek i kolegów z grupy (drukowanymi literami).

3. Poznawanie urządzeń gospodarstwa domowego- dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom- poznawanie zasad działania wybranych urządzeń, np.: odkurzacza, miksera, ekspresu, zasad bezpiecznego korzystania z nich.

4. Uświadomienie niebezpie­czeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów

5. Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewnienia odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen.

6. Poznanie pracy rolnika, młynarza i piekarza oraz miejsc w których pracują. Zapoznanie z etapami powstawania chleba.

WRZESIEŃ

TEMATYKA KOMPLEKSOWA
1. Jestem w przedszkolu.
2. Bądźmy ostrożni.
3. Nadeszła jesień.
4. Jesień w sadzie i w ogrodzie.

ZADANIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.

Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów. Bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw. Poznanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich.

Poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych. Zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek

Poznajemy przyrodę Jesień. Obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany jakie zachodzą w przyrodzie

Poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych ( borowiki, pieprznica jadalna, maślak ) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy).

Rozpoznanie i nazywanie wybranych warzyw, rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku i węchu. Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad. Rozpoznawanie owoców po wyglądzie, kształcie, smak.

CZERWIEC

TEMATYKA
1. DZIEŃ DZIECKA- ŚWIĘTO WSZYSTKICH DZIECI
2. POZNAJEMY KONTYNENTY
3. NADCHODZI NOWA PORA ROKU –LATO
4. WKRÓTCE WAKACJE
ZADANIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE
• Zapoznanie dzieci z owadami żyjącymi na łące , kształtowanie u dzieci nawyku obserwowania przyrody
• Przygotowanie programu artystycznego na pożegnanie roku szkolnego
• Poznanie przez dzieci charakterystycznych cech nowej pory roku – lata
• Utrwalenie liter oraz doskonalenie umiejętności czytania w czasie rozwiązywania różnych krzyżówek rebusów i zagadek .
• Doskonalenie umiejętności liczenia oraz rozwiązywania działań matematycznych , utrwalenie cyfr w zakresie 10 oraz znaków matematycznych.
• Doskonalenie sprawności manualnych rąk w czasie zajęć plastycznych .
• Częste przebywanie na świeżym powietrzu , zwrócenie uwagi na konieczność noszenia czapek w czasie upałów.
ZABAWA W KRĘGU,, NA POŻEGNANIE”
Już pożegnania nadszedł czas.
Niech każdy stanie pośród nas.
I ręce swe podajmy w koło,
Bo dzisiaj było tu wesoło.
I w prawo, i w lewo pokołysz się .
Na pożegnanie zawołaj:,, hej”.

 MAJ

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:
1. Wiosna na łące
2. Ziemia pod lupą – poznajemy cztery żywioły
3. Poznajemy różne zawody
4. Nasi kochani rodzice

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
• poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, mrówek, ich pożyteczności dla przyrody i ludzi
• określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
• poznawanie czterech żywiołów
• poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola
– czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ich ubiór
– odwiedzanie punktów usługowych, poznawanie pracy zatrudnionych w nich osób
• podawanie informacji na temat swojej rodziny
– jak ma na imię mama, tata
–jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują
– opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)

„Dla Was”
Moja mama fajna jest.
O tym ja najlepiej wiem
Gdy mi smutno jest i źle
Zawsze przy mnie blisko jest
Ref.: Bo mama, bo mama
Najlepiej wszystko wie
Bo mama, bo mama
Tak bardzo kocha mnie

A mój tata to jest ktoś
Czasem mi zaśpiewa coś
Kiedy wolną chwilę ma
Chętnie ze mną w piłkę gra
Ref.: Bo tata, bo tata
Najlepiej wszystko wie
Bo tata, bo tata
Tak bardzo kocha mnie

KWIECIEŃ

ZADANIA WYCHOWAWCZO -DYDAKTYCZNE
• Zapoznanie dzieci z pracami wykonywanymi w polu i w ogrodzie na wiosnę
• Zapoznanie dzieci z życiem najczęściej spotykanych zwierząt domowych .Zwrócenie uwagi na przydatność tych zwierząt i potrzebę hodowania zwierząt .
• Przeżywanie nastroju Świąt Wielkanocnych , przygotowanie dekoracji sali , wykonanie świątecznych ozdób.
• Rysowanie znaków literopodobnych , doskonalenie sprawności manualnych rąk w czasie zajęć plastycznych .
• Doskonalenie słuchu muzycznego –nauka nowych piosenek , zabawy integracyjne z pedagogiki zabawy
TEMATYKA
1. MOJA OJCZYZNA I MOJA STOLICA
2. GNIAZDOWANIE
3.WIOSNA W POLU I OGRODZIE
4.NA WIEJSKIM PODWÓRKU
NAUKA WIERSZA T.KUBIAKA ,, WIŚLANA SYRENKA”
Wypłynęła z Wisły -Będę was broniła
srebrzysta syrenka tym wiślanym mieczem.
Miała piękny ogon rybi Niech w spokoju rybak łowi,
to dziwna panienka. piekarz chleby piecze.
Nagle zobaczyła I tak zamieszkała
dom na brzegu Wisły: Syrenka w Warszawie
Tutaj będę właśnie mieszkać – Wczoraj w parku ją widziałem,
powiedziała wszystkim. jak tańczyła z pawiem.

Marzec

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

• Określanie czynności wykonywanych przez rodziców w toku pracy zawodowej.
• Poznanie historii swojej miejscowości, ważniejszych instytucji, zabytków i miejsc
• Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania (liczenie na palcach, liczenie przy użyciu dowolnych zbiorów zastępczych).
• Obserwacja zmian atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia i wiosny (topnienie śniegu, opady deszczu, coraz wyższe temperatury).
• Określanie zwiastunów wiosny (pojawienie się pierwszych ptaków, kwitnienie leszczyny, wierzby, krokusów, przebiśniegów).
• Przybliżenie tradycji i symboli Świąt Wielkanocnych oraz poznanie obyczajów własnego regionu.
• Rozbudzenie chęci kultywowania zwyczajów i aktywnego włączania się w przygotowania do świąt.
• Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną oraz uświadomienie znaczenia rodzinnych spotkań.

TEMATYKA:

1. Kim chciałbym być – poznajemy zawody
2. Kęty – nasza miejscowość
3. Wiosna tuż, tuż – cechy przedwiośnia
4. Witaj Wiosenko!
5. Radosna Wielkanoc

Marzec
To marcowi zima w głowie,
to wiosenne harce.
Chce być lutym, albo kwietniem,
byleby nie marcem!

Śniegiem prószy, a po śniegu
deszczem tnie ukośnie.
Czy to wiosna? Czy to zima?
Po prostu przedwiośnie.

Choć z dniem każdym coraz wcześniej
słoneczko rozbłyśnie,
choć z pod śniegu się wychyla
najpierwszy przebiśnieg,
marzec boczy się na wiosnę,
marzec już nie czeka i lodowa kra odpływa
po zbudzonych rzekach.

 

LUTY
TEMATYKA

1.JESTEM SAMODZIELNY W KUCHNI
2.ZNAMY TE BAŚNIE
3. WĘDRÓWKA W KOSMOS
3.ŻYCIE LUDZI NA DALEKIEJ PÓŁNOCY- ESKIMOS

• Zwrócenie dzieciom uwagi na bezpieczeństwo w czasie zabaw zimowych
• Dbanie o własne zdrowie poprzez właściwe żywienie korzystanie z różnych rodzajów sportów , przestrzeganie zasad higieny osobistej.
• Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych :
spożywanie posiłków (korzystanie z serwetek),zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków.
• Słuchanie wierszy ,opowiadań ,baśni polskich i zagranicznych autorów
• Tworzenie własnych książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się z obrazków lub tekstu ułożonego przez nie, a zapisanego przez nauczyciela.
• Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych krajach i obszarach klimatycznych (Eskimosi).
• Rozwiązywanie rebusów literowo – obrazkowych
• Dalsze doskonalenie sprawności manualnych rąk w czasie prac plastycznych
• Utrwalenie wcześniej poznanych piosenek ,poznanie nowych

ILUSTRACJA RUCHOWA RYMOWANKI ,,WIELKI SMOK

Wielki smok szedł do przodu kroki trzy,
Zrobił przysiad i wyszczerzył groźne kły,
Skoczył w gore i rozłożył skrzydła swe,
latał w koło ,by pogubić myśli złe.
W chłodnej wodzie pływał żabką też,
na czworakach chodził tak jak jeż.
Gdy się zmeczył ,to zwinięty w kłębek spał.
Kolorowe sny całą nocke miał.

STYCZEŃ

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

• Uświadomienie dzieciom następstwa pór roku, miesięcy i dni tygodnia
• Utrwalenie nazw pór roku, nauka nazw miesięcy i dni tygodnia
• Zachęcanie do uprawiania sportów zimowych
• Wdrażanie do korzystania zabaw zimowych w bezpiecznych miejscach i w obecności osób dorosłych
• wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną dziecka,
• kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny,
• nawiązywanie bliższych kontaktów z Babcią i Dziadkiem poprzez radosne, wspólne przeżywanie święta,

TEMATYKA:

1Skok w Nowy Rok
2. Zimo, baw się z nami
3. Kochamy Babcię i Dziadka
4. Sporty zimowe

 

W dniu 10.12.2014 (środa) o godz. 9:00 odbędą się zajęcia otwarte                       dla rodziców.
  Serdecznie zapraszamy
GRUDZIEŃ

TEMATYKA GR.III

1.TU ROSŁY PAPROCIE
2.NADCHODZI ZIMA
3.SWIĘTA , ŚWIĘTA
4.ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
5.ŻEGNAMY STARY ROK WITAMY NOWY 2015

• Poznanie historii powstania węgla kamiennego, jego właściwości
• Poznanie wybranych zwierząt( dinozaurów) i roślin(paproci)
• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwrócenie uwagi na koloryt i piękno przyrody
• Poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy nazywanie ich
• Poznanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu
• Poznawanie historii rodziny, jej rodowodu
• Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
• Wzajemne okazywanie sobie uczuć , mówienie o nich
• Tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku , akceptacji

ZABAWA Z WYKORZYSTANIEM RYMOWANKI
Cho-in-ka zie-lo-na
przy-szła dzi-siaj do nas.
Z uś-mie-chem ją wi-ta-my,
na świę-ta za-pra-sza-my.

LISTOPAD

Tematyka kompleksowa:

1. Jesienne nastroje
· obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią,
występujących zjawisk atmosferycznych, np. deszczu, mgły, obniżającej się temperatury
2.Urządzenia elektryczne
• zwrócenie uwagi na znaczenie prądu w gospodarstwie domowym
3. Moje domowe zwierzątko
· poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu
4. Dbamy o zdrowie
· kształtowanie nawyków dbania o własne zdrowie poprzez: higienę ciała, odpowiedni ubiór oraz spożywanie zdrowej żywności

WIERSZ ; ,, KROPELKI” M. Przewoźniak

Kapu kap,
kapu kap
Kropla woła;
Złap mi złap!
Deszcz szeleści
Pada , kapie.
Kto kropelki deszczu złapie?
Kapu kap,
kapu kap
ty kałużo krople złap!
Łapie krople więc kałuża,
ale tylko się nachmurza
jak mam łapać te kropelki
gdy zmieniają się w bąbelki?
Jak to dziwnie się odbywa,
Wpada kropla, bąbel pływa !
Kto nauczy wreszcie mnie,
Czy złapałam je, czy nie?

PAŹDZIERNIK

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, po zapachu,
Dążenie do zrozumienia wartości moralnych takich jak : dobro, szacunek, uczciwość odpowiedzialność, odwaga, sprawiedliwość, szczęście , piękno,
Wskazywanie przeciwieństw poznanych wartości : zło, nieuczciwość, kłamstwo,
Rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
Wyjaśnienie roli zmysłów życiu człowieka,
Dbanie o higienę zmysłów np. unikanie hałasu ,niekrzyczenie,
Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie póżną jesienią,
Wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt

TEMATYKA
1.JESIEŃ NA DZIAŁCE
2.O SOBIE SAMYM
3.NASZE ZMYSŁY
4.JESIENNE NASTROJE
RYTMIZOWANIE TEKSTU:
Sałatka jarzynowa
Bardzo smaczna jest i zdrowa
Jeśli zdrowym dziś być chcesz
To warzywa musisz jeść
Realizacja ruchowa według pomysłów dzieci ( klaskanie , tupanie, podskakiwanie, wykonywanie obrotów, kroków do przodu, do tyłu na boki).

 

WRZESIEŃ

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:
1. Witajcie w przedszkolu
• współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie
2. Droga do przedszkola
• zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego
3. Nadeszła jesień
• rozpoznawanie drzew po liściach
• poznawanie ogólnej budowy grzybów

 

Piosenka „Jesień”

I. Gdy jesień znowu zawita
na łące, w lesie i w polu
wszędzie jest kolorowo,
także u nas w przedszkolu.
Ref.:Jesień, jesień, chodź do nas,
jesień, jesień, bądź wśród nas.
Jesień, jesień, chodź do nas,
zostań pośród nas.
II. Gdy jesień u nas zagości,
kolorem świat pomaluje,
wicher w polu zatańczy
i z nami tak zawtóruje.
Ref.: Jesień….
III. Jesieni czas się pokłonić
i z deszczem walca zatańczyć,
liśćmi kosze ustroić
lata czas już zakończyć.
Ref.: Jesień……
4. Co robią zwierzęta jesienią
• poznawanie na wybranych przykładach jak zwierzęta przygotowują się do zimy
5. Jesień w sadzie
• rozpoznawanie drzew owocowych po owocach

 

 

 

 

 

 

TEMATYKA NA M-C MAJ

I.WSZYSCY LUBIMY KSIĄŻKI

 • rozbudzenie zainteresowań książkami, wyrabianie nawyku kulturalnego obchodzenia się z książkami

II .POZNAJEMY ZJAWISKA Z PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ

 • odkrywanie różnych zjawisk fizycznych i chemicznych poprzez branie udziału w zabawach badawczych

III.KOCHAMY NASZE MAMY

 • Zwrócenie uwagi na konieczność właściwego zachowania się względem rodziców

IV.KTO MIESZKA W ZOO ?

 • zainteresowanie dzieci przyrodą , interesowanie się życiem chronionych gatunków

 

 

 

TEMATYKA NA M-C KWIECIEŃ

I. ZWIERZĘTA Z NASZEGO PODWÓRKA

 • zrozumienie potrzeby i przydatności hodowania zwierząt,
 • poszerzanie zasobu słownictwa dotyczącego omawianego tematu

II.POWRACAJĄ DO NAS PTAKI

 • obserwowanie i dostrzeganie niektórych ptaków w naturalnym środowisku
 • obserwowanie zjawisk związanych z porami roku( przylot ptaków, zakładanie gniazd)

III.CZEKAMY NA ŚWIĘTA ….

 • poznanie tradycji związanych ze świętami Wielkanocy

Wielkanoc”

 Święta, Święta Wielkanocne,
jak wesoło, jak radośnie.
Już słoneczko mocno grzeje,
miły wiatr wokoło wieje.
Rośnie trawa na trawniku,
żółty żonkil w wazoniku.
Na podwórku słychać dzieci,
ach, jak dobrze, że już kwiecień.
A w koszyczku, na święcone
jajka równo ułożone.
Śliczne, pięknie malowane,
różne wzory wymyślone.
Jest baranek z chorągiewką,
żółty kurczaczek ze wstążeczką.
I barwinek jest zielony

 

IV.WIOSNA W POLU I OGRODZIE

 • wiązanie typowych zjawisk atmosferycznych oraz zmian w świecie roślin z aktualną porą roku

TEMATYKA NA M-C MARZEC

I.CZYSTOŚĆ TO ZDROWIE

 • wyrabianie nawyków dbania o swoje zdrowie poprzez: odpowiednie żywienie, ubieranie i zachowanie higieny

(Zajęcia prowadzone w ramach programu „Zdrowy przedszkolak”)

Wierszyk do nauki „ Sio zarazki”

Sio zarazki z moich dłoni! Zaraz mydło was przegoni.

Mycia rączek znam zalety, tuż po wyjściu z toalety.

Przed jedzeniem również sam, ręce wkładam wprost pod kran,

By obiadek smaczny był i bym zawsze w zdrowiu żył.

II.WIOSNA TUŻ, TUŻ…

 • kształtowanie u dzieci nawyku obserwowania przyrody, poznanie charakterystycznych cech dla przedwiośnia

III.IDZIE KOLOROWA WIOSENNKA

 • poznanie nazw i wyglądu wiosennych kwiatów, przyswajanie zasad ochrony przyrody , nie zrywania roślin chronionych

IV.ZIEMIA NASZA PLANETA

 • poznania budowy ziemi( wnętrze i powierzchni )