Opłaty

Koszt pobytu dziecka w przedszkolu składa się z opłaty za wyżywienie i opłaty z tytułu korzystania z opieki nad dzieckiem poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

Dzienna stawka opłaty za wyżywienie wynosi;

  • 2,00 zł dziennie z tytułu korzystania z jednego posiłku(śniadanie lub podwieczorek))
  • 4,00 zł dziennie z tytułu korzystania z obiadu
  • 5,00 zł dziennie z tytułu korzystania z dwóch (śniadanie, obiad; obiad, podwieczorek) lub trzech posiłków

Godzinowa stawka opłaty za korzystanie z opieki nad dzieckiem poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie wynosi 1,00zł. Podstawę do ustalenia liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu stanowi każda rozpoczęta godzina pobytu. Oplata jest naliczana tylko za faktyczny pobyt dziecka w przedszkolu.

Opłata za przedszkole pobierana jest z dołu do 15-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. Opłat dokonuje się przelewem na rachunek bankowy Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych Kętach.

Numer rachunku: