Mamo, Tato, wolę wodę

Dzieci z najmłodszej grupy wysłuchały opowiadania „Wędrówka Zdrojka i jego przyjaciół”, brały udział w zabawie z metodą aktywizujaca „Woda zdatna do picia”, zabawie twórczej”Kubeczkowa piramida” i wykonały pracę plastyczną „Zaprojektuj swoją butelkę”.

 
 

Mamo, Tato, wolę wodę

W Samorządowej Placówce Wychowania Przedszkolnego nr 9 były systematycznie przeprowadzane zajęcia wg scenariuszy Programu Mamo, tato, wolę wodę. Dzieci chętnie brały w nich udział:)

Przedszkolaki z grupy III brały udział w zajęciach, pt. „Bądźmy eko”, których celem było zapoznanie z pojęciem segregowania śmieci i uświadomienia tego, jak ważny jest to proces. Przeprowadzona została pogadanka z elementem pracy plastycznej „Segregujemy odpady”, zabawy ruchowe „Sprzątamy śmieci”, zabawa plastyczno-dydaktyczna „Już umiemy segregować odpady”. Poprzez te działania dzieci uzyskały nowy zasób wiadomości na temat selekcji śmieci. W kolejnej tematyce zajęć pod nazwą „Niezwykła butelka”, podopieczni zostali zapoznani z pojęciem recyklingu, poprzez zabawę dzieci mogły w łatwy sposób przyswoić, co kryje się za tym trudnym pojęciem. 

Pożegnanie starszaków

„ W koło zieleń to już lata znak , czas żegnać przedszkole…”tak mówią słowa przedszkolnej piosenki. W czwartek 14 czerwca dla dzieci z grupy V i dzieci siedmioletnich z gr IV odbyła się uroczystość pożegnania przedszkola. Żeby jednak nie było zbyt smutno dzieci przygotowały przedstawienie składające się z wesołych piosenek i wierszy J. Brzechwy. Swoimi występami dzieci udowodniły że mogą być już uczniami. Teraz pora na zasłużone wakacje a w szkole życzymy samych sukcesów.

Wycieczka do zoo

07. 06. 2018 r. przedszkolaki z grupy III, IV i V udały się do Ogrodu Zoologicznego znajdującego się w Krakowie. Dzieci zobaczyły wiele różnorodnych gatunków zwierząt i ptaków, które na co dzień nie są spotykane. Spacerując alejkami ogrodu miały możliwość poznania wyglądu oraz trybu życia tych zwierząt. Taka sytuacja bezpośredniego kontaktu sprawiła, iż zdobyte wiadomości na trwałe zapiszą się w pamięci dzieci. Wycieczka okazała się nie tylko niezwykłym przeżyciem, ale także ciekawą lekcją przyrody.

W drodze powrotnej, pomimo zmęczenia dzieci dzieliły się wzajemnie wrażeniami
z wycieczki.

 

Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej

Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowe pt. „ Czyste powietrze wokół nas”

  Nasze przedszkole po raz kolejny brało udział w programie „ Czyste powietrze wokół nas „

Program został zrealizowany  w grupie IV , wg 5 zajęć warsztatowych . Punktem wyjścia realizacji programu były wycieczki po okolicy z ukierunkowaniem uwagi dzieci na różne rodzaje dymów i ich źródła. Swoje  spostrzeżenia dzieci wykorzystały w czasie pracy plastycznej – wspólnie ustalały źródła dymu , te które zauważyły w czasie wycieczek , a także inne. Następnie dzieci wzbogaciły swoją wiedzę na temat szkodliwości i skutków  palenia papierosów. Malowały znaczki z zakazem palenia .  Nabywały umiejętności radzenia sobie w sytuacjach , w których dorośli palą. . Podsumowaniem cyklu zajęć było wspólne ułożenie z dziećmi gry planszowej  pt. „ Co dymi i szkodzi ?”Dzieci same ustalały zasady gry , wykorzystując zdobytą wiedzę i pożądane zachowania .

Rekrutacja na dyżur wakacyjny

Rekrutacja na dyżur wakacyjny przebiega
wg następującego harmonogramu:

 

   1) Od 04.06.18 r. do 07.06.18r. do godz.16 – składanie wniosków w swojej placówce           
( zał. nr 1) o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

   2) Do 11.06.18r. – w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci

        zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

   3)  Potwierdzeniem przyjęcia  dziecka na dyżur wakacyjny będzie:

  1. a) podpisanie z dyrektorem dyżurującego przedszkola w terminie od 06.2018 r.
     do  14.06.18 r.  deklaracji  potwierdzenia woli (zał. nr 2)
  2.  b) wniesienie na jej podstawie opłaty za korzystanie z wyżywienia i godzin płatnych,      

             do dnia 25.06.2018 za lipiec i 25.07.2018 za sierpień.

 

        Płatność nie podlega zwrotowi w przypadku niekorzystania z usług 

        przedszkola.

       Niepodpisanie deklaracji  i niedokonanie wpłaty  w wyznaczonym terminie będzie

       skutkować skreśleniem z listy dziecka zakwalifikowanego na dyżur wakacyjny.

 

O pierwszeństwie w przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decydować będą

niżej wymienione  kryteria , którym przyznano odpowiednią ilość punktów.

    

  1) pozostawanie w zatrudnieniu i świadczeniu pracy przez  obojga rodziców /opiekunów

        prawnych w czasie całego okresu dyżuru – 16 pkt.

        (Komisja może zweryfikować oświadczenie poprzez dostarczenie odpowiednich

         zaświadczeń z zakładu pracy).

 

   2)  pobyt dziecka w przedszkolu przez cały okres dyżuru (miesiąc ) – 8 pkt.

 

    3)  pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godz. – 4 pkt.

 

  1. Do przedszkola przyjmowane będą dzieci według uzyskanych ilości punktów stosownie

     do  ilości wolnych miejsc w przedszkolu.

 

                                                                          

Przedszkole w czasie dyżuru czynne 
od godziny 7:00 do 16:00