Święto Lasu w grupie II

10 października 2017 roku w grupie II odbyła się uroczystość Święta Lasu.  Zajęcia i zabawy w tym dniu związane były z poznawaniem drzew i sposobami ich ochrony na miarę dziecięcych możliwości. Każde dziecko otrzymało emblemat drzewa, który przyklejało właściwemu koledze. Z wielką powagą dzieci wpatrywały się w karteczki z imionami, aby odgadnąć, do kogo należy dane imię. Niektórym nawet się to udało. Oczywiście nie zabrakło wspólnych pląsów przy muzyce. Dzieci próbowały także swoich sił w tworzeniu mapy myślowej dla słowa „las”. W tym dniu dokończyliśmy także zbiorową  pracę plastyczną „Jesienna mandala”, która została umieszczona na wystawce prac.