O nas

STATUT PRZEDSZKOLA

przedszkoleLOGO

         Statut SAMORZĄDOWEJ PLACÓWKI

WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEG0 NR9

Procedury-zapewniajace-dzieciom-bezpieczenstwo-w-przedszkolu

 

przedszkoleLOGO

Przedszkole jest zlokalizowane w wolnostojącym budynku o ciekawym willowym rozwiązaniu architektonicznym. Zaletą przedszkola jest ogród pełen zieleni wyposażony w kolorowe, certyfikowane urządzenia pozwalające na bezpieczną zabawę i zajęcia na świeżym powietrzu.

Nasze przedszkole jest dostępne dla dzieci w wieku od 3 – 6 lat. Obejmuje 4 grupy wiekowe liczące po 25 dzieci.  Dla każdej grupy zapewniona jest przestronna sala bogato wyposażona w zabawki i pomoce edukacyjne oraz estetyczne zaplecze sanitarne.Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 16.00, od poniedziałku do piątku przez dziesięć miesięcy w roku. W okresie wakacyjnym organizowany jest dyżur w jednym z przedszkoli na terenie gminy Kęty. W godzinach od 7.00 do 12.00 dziecko korzysta z bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. W tym czasie zapewniona jest bezpłatna realizacja podstawy programowej określonej przez MEN.Wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna razem z troskliwym i serdecznym personelem pomocniczym zapewnia dzieciom najlepszą opiekę by każde dziecko czuło się ważne i docenione.W klimacie akceptacji, wzajemnego szacunku i zaufania, poprzez dobór różnorodnych metod dostosowanych do potrzeb dzieci dbamy o wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci, które są nie tylko podopiecznymi, ale także współgospodarzami przedszkola.Dużą wagę kładziemy na rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej dzieci, która w okresie przedszkolnym jest dla nich sposobem porozumiewania się ze światem, poznawania i wyrażania siebie, zaspakajaniem potrzeby działania. Realizujemy program wychowania przedszkolnego wzbogacony o własne programy zgodne z założeniami MEN; Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Program Adaptacyjny.  Pobyt dziecka w przedszkolu jest uregulowany ramowym rozkładem dnia

ROZKŁAD DNIA

6:30-8:30        Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci; manipulacyjno-konstrukcyjne, tematyczne, badawcze i inne. Kontakty indywidualne, gry i zabawy dydaktyczne, organizowane w ramach indywidualnego wspomagania i korygowania rozwoju dziecka. Praca z dzieckiem zdolnym i wykazującym deficyty rozwojowe. Prace porządkowe. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, czynności samoobsługowe i higieniczne.

8:30-9:00        Śniadanie.

9:00-10:00      Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne wynikające z miesięcznego planu pracy organizowane przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych.

10:00-11:15    Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, gry i zabawy organizowane w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe, sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

11:15-11:30    Czynności samoobsługowo higieniczne i porządkowe.

11:30-12:00    Obiad.

12:00-12:20    Relaksacja po obiedzie. Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu, ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce, bajki muzyczne, bajki terapeutyczne.

12:20-13:50    Zabawy dowolne wg wyboru dzieci. Zajęcia dodatkowe. Praca indywidualna z dziećmi(praca z dzieckiem zdolnym, ćwiczenia stymulacyjno-kompensacyjne), zabawy przy muzyce, utrwalenie znajomości piosenek, działalność plastyczna, gry i zabawy ruchowe. Gry i zabawy organizowane w ogrodzie przedszkolnym, spacery.

13:50-14:05    Czynności porządkowe i samoobsługowe.

14:05-14:20    Podwieczorek.

14:20-16:00    Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.